PŘIHOŘÍVÁ

1

Odsouhlaste si časový úsek, kdy se karetní hra bude hrát. Může to být měsíc, 3 měsíce, rok, je to jen na vás.

2

Rozdělte si karty (karty s označením A nebo B vždy vlastní jen jeden hráč), ostatní karty bez označení si rozdejte náhodně.

3

Oba hráči by měli mít stejný počet karet.

4

Vyčkejte na nejlepší čas kdy zahrát kartu a začněte vytvářet společné vzpomínky!